Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki

II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech

Poznań, 17-19 kwietnia 2013


 Zaproszenie
 Rada programowa
 Organizatorzy

 Program
 Prelegenci

Galeria zdjęć 

 Rejestracja
 Uczestnicy

 Sponsorzy
 Patronat medialny

 Poznań
 Kontakt


 

Biblioteka Politechniki Poznańskiej wraz z Biblioteką Politechniki Krakowskiej i Biblioteką Główną Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

serdecznie zapraszają na II konferencję naukową Konsorcjum BazTech

 

pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dra hab. inż. Tomasza Łodygowskiego

 

Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki,

 

która odbędzie się w Poznaniu, 17-19 kwietnia 2013 r.


Celem konferencji jest przegląd zagadnień związanych z tworzeniem i udostępnianiem polskich bibliograficznych baz danych oraz wyznaczenie takich kierunków dalszego rozwoju, które pozwolą zwiększyć powszechny i otwarty dostęp do polskich publikacji naukowych.

Konferencja ma również na celu upowszechnienie wiedzy o bazach bibliograficznych oraz związanych z nimi zagadnień praw autorskich wśród wydawców polskich czasopism naukowych.

Tematyka konferencji będzie skoncentrowana wokół zagadnień podjętych na I konferencji Konsorcjum BazTech "Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy", która odbyła się w Bydgoszczy 27-29.05.2009 r. Tym razem chcemy się zająć w szczególności problemami:

  • utrzymywania krajowych dziedzinowych baz danych rejestrujących artykuły z czasopism, 
  • znaczenia baz bibliograficznych dla rozwoju i upowszechniania nauki,
  • znaczenia baz bibliograficznych dla oceny czasopism naukowych,
  • miejsca baz danych w rozwijającym się modelu otwartego publikowania i otwartej komunikacji naukowej,
  • integracji zasobów polskich baz danych z innymi serwisami wyszukiwawczymi,
  • badań bibliometrycznych,
  • promocji baz i ich widoczności w wyszukiwarkach.

Konferencji będą towarzyszyć warsztaty dla bibliotekarzy i redaktorów/wydawców czasopism naukowych:

  • Budowanie i wdrażanie strategii rozwoju czasopisma naukowego (numer DOI, indeksowanie w bazach danych, polityka otwartości),
  • Wybrane zagadnienia prawa autorskiego w odniesieniu do czasopism, repozytoriów i baz danych.


Tematy referatów i komunikatów są ustalane indywidualnie z twórcami baz danych i specjalistami w tej dziedzinie. Wszystkie teksty i prezentacje zostaną opublikowane online w EBIB (seria Materiały konferencyjne) oraz zamieszczone w międzynarodowym repozytorium E-LIS.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu na Facebooku. Dołącz do nas!   


Liczba odwiedzin: 83976

© 2012-2013 Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego